آلبوم نسرین بیات(شهرستان قدس) : تصاویر دیوار

تصویر۱٬۰۱۷ از ۱٬۰۲۹ درتصاویر دیوار