انجمن ها » بحث و گفتگوی آزاد

مداحان جوان شعر خوب حفظ کنند/ روضه های خانگی خیلی مهم هستند