انجمن ها » اخبار و اطلاعیه ها

آنهایی که از نظر احساسی قوی هستند این ۱۵ کار را انجام نمی‌دهند