اطلاعات گروه

 • عکس نوشته
 • لطفا در این گروه عکس نوشته هاتونو به اشتراک بزارید.
  • مجموع بازدید: ۱٬۸۸۵ بار
  • مجموع اعضا: ۱۵ نفر
  • آخرین بروز رسانی يکشنبه 30 فروردين 1394 18:46:51

عکس نوشته

 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • سه شنبه 13 مرداد 1394 22:39:45
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • سه شنبه 13 مرداد 1394 22:38:38
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • سه شنبه 13 مرداد 1394 22:37:21
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • سه شنبه 13 مرداد 1394 22:36:13
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • سه شنبه 13 مرداد 1394 22:35:34
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • دوشنبه 1 تير 1394 22:17:56
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • دوشنبه 1 تير 1394 22:17:29
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • دوشنبه 1 تير 1394 22:16:56
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • دوشنبه 1 تير 1394 22:16:16
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • دوشنبه 1 تير 1394 22:15:33
 • BAGHA.mihanblog.com زهرااکبریان
  BAGHA.mihanblog.com زهرااکبریان : من شرمندم
  ْ
  واسه وقتایے که میتونستم برم ...
  ولـی موندم که ثابت کنم واسم ارزش دارے. .واسه حرفایـے که میتونستم بزنم... ولی نزدم که حرمت بینمون بمونه.
  واسه حرفایـے که میتونستے نزنے...
  ولے زدے که ثابت کنے نمک نشناسیت حـــَدّ نداره.
  ولــــــــے شکستے... تصویرے که؛ ...ادامه
  • چهار شنبه 27 خرداد 1394 15:38:23
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • پنج شنبه 21 خرداد 1394 0:24:17
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • پنج شنبه 21 خرداد 1394 0:23:25
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • پنج شنبه 21 خرداد 1394 0:22:33
 • نسرین بیات(شهرستان قدس)
  نسرین بیات(شهرستان قدس) :
  • پنج شنبه 21 خرداد 1394 0:21:59